Login

Hide

Close


ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ เรามีรากฐานการผลิตในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อเมริกา และรวมถึงประเทศไทย ฟูจิเอซเป็นผู้นำในโลกของฟิล์มหดรัดรูปและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ตลอดจนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ฟูจิเอซมีบุคคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ที่ยาวนานซึ่งจะทำงานร่วมกับ ลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความลับของลูกค้าตั้งแต่เริ่มโครงการจนสินค้าออกวางสู่ตลาด โดยวัตถุประสงค์ของเราก็เพื่อประสานความเป็นหนึ่งเดียวกันกับลูกค้าโดยการ ให้บริการที่ครบวงจรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจ 

สโลแกน "เราเรียกการสร้างสรรค์ว่าเป็น ความฝัน เราเรียกการท้าทายว่าเป็นการสร้างสรรค์ ความกล้าหาญ เราเรียกการโต้แย้งที่เผ็ดร้อนว่าเป็น การสร้างสรรค์ ความไว้วางใจ"

ตำแหน่ง R&D Staff (Technical Development)
สวัสดิการ

1. มีโบนัสทุกปี
2. ปรับค่าจ้างทุกปี
3. ประกันกลุ่ม (สุขภาพ / อุบัติเหตุ / ชีวิต)
4. ค่ารักษาพยาบาล
5. ค่ากะ (กะบ่าย 20 % , กะดึก 30 % ของค่าจ้าง)
6. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร – ธิดา
8. ทุนเรียนดีบุตร-ธิดาทุกปี 
9. ท่องเที่ยวประจำปี , สังสรรค์ปีใหม่


รายละเอียดงาน

1. จัดทำแผนการทดสอบ ออกใบสั่งงาน และติดตามงานในขั้นตอนการผลิตตัวอย่าง การทดลอง
2. จัดทำและจัดเก็บบันทึกผลการทดสอบ และสรุปผลการทดสอบงานตัวอย่าง
3. แก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
4. การหาแนวทางในการลดต้นทุนของสินค้า
5. จัดทำ spec. สินค้า และวัตถุดิบ
6. สนับสนุนกิจกรรมของบริษัท เช่น การทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทั้งระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอนามัย food safety เป็นต้น
7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น การออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบตัวอย่างต่างประเทศ เป็นต้น


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงาน สาขาบางปู จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 2 เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ปวช- ปวส หรือปริญญาตรี สาขา บรรจุภัณฑ์, พอลิเมอร์, เคมี , เทคโนโลยีการพิมพ์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถปฎิบัติงานที่โรงงานบางปู จ.สมุทรปราการ หรือ ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (จ.สมุทรสาคร )ได้
3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้


วิธีการสมัคร

ข้อมูลผู้ติดต่อในหน้าประกาศงาน

ผู้ติดต่อ : Human Resource (คุณศิริกุล  จันทร์สว่าง , คุณทรายเงิน  มหาพันธ์)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2709-0545,0-2323-0659 ต่อ 655 , 411

<
ติดต่อ     คุณศิริกุล จันทร์สว่าง
    02-709-0545-8 #655
    02-709-1821
    sirikul.s@fujiace.com
    
    487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

    แผนที่บริษัท