Login

Hide

Close


ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ เรามีรากฐานการผลิตในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อเมริกา และรวมถึงประเทศไทย ฟูจิเอซเป็นผู้นำในโลกของฟิล์มหดรัดรูปและบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ตลอดจนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ฟูจิเอซมีบุคคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ที่ยาวนานซึ่งจะทำงานร่วมกับ ลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความลับของลูกค้าตั้งแต่เริ่มโครงการจนสินค้าออกวางสู่ตลาด โดยวัตถุประสงค์ของเราก็เพื่อประสานความเป็นหนึ่งเดียวกันกับลูกค้าโดยการ ให้บริการที่ครบวงจรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านธุรกิจ 

สโลแกน "เราเรียกการสร้างสรรค์ว่าเป็น ความฝัน เราเรียกการท้าทายว่าเป็นการสร้างสรรค์ ความกล้าหาญ เราเรียกการโต้แย้งที่เผ็ดร้อนว่าเป็น การสร้างสรรค์ ความไว้วางใจ"

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การบัญชี
สวัสดิการ

1. มีโบนัสทุกปี
2. ปรับค่าจ้างทุกปี
3. ประกันกลุ่ม (สุขภาพ / อุบัติเหตุ / ชีวิต)
4. ค่ารักษาพยาบาล
5. ค่ากะ (กะบ่าย 20 % , กะดึก 30 % ของค่าจ้าง)
6. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
7. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร – ธิดา
8. ทุนเรียนดีบุตร-ธิดาทุกปี 
9. ท่องเที่ยวประจำปี , สังสรรค์ปีใหม่


รายละเอียดงาน

1. บัญชีด้านการซื้อ / จ่าย / เจ้าหนี้
2. บัญชีต้นทุน
3. Fixed Asset Control


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงาน สาขาบางปู จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 2 เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศชาย/หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- สาขาวิชาการบัญชี


วิธีการสมัคร

ข้อมูลผู้ติดต่อในหน้าประกาศงาน

ผู้ติดต่อ : Human Resource (คุณศิริกุล  จันทร์สว่าง , คุณทรายเงิน  มหาพันธ์)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2709-0545,0-2323-0659 ต่อ 655 , 411

<
ติดต่อ     คุณศิริกุล จันทร์สว่าง
    02-709-0545-8 #655
    02-709-1821
    sirikul.s@fujiace.com
    
    487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

    แผนที่บริษัท