Login

Hide

Close


บริษัท  ไมโครลิซซิ่ง  จำกัด เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เข้าสู่ ปีที่ 24 ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านสินเชื่อ รถบรรทุกมือ 2 รถหกล้อ รถสิบล้อ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปัจจุัน บริษัทไมโครลิซซิ่ง อยู่ระหว่างการก้าวเข้าสู้บริษัท มหาชน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตาม
สวัสดิการ

-ค่าตอบแทน

-โบนัสตามผลประกอบการ

-สวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชวิต

-กองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน

-ลาพักร้อน

-ยูนิฟอร์ม

-ค่าตอบแทนสาขา

-ค่าอาหารกลางวัน วันละ 30 บาท

-เงินช่วยเหลือต่างๆ

-ประกันอุบัติเหตุ

-วันลาเพื่อประกอบพิธีงานศพ

-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 

 


รายละเอียดงาน

-ติดตามเร่งรัดและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระ

-ติดตามการผิดนัดในกรณีที่มีการผ่อนชำระ จนถึงที่สุด

-เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีค้างชำระ

-ดูแลด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสาขา จังหวัด ราชบุรี สุรรณบุรี นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นค
อัตรา จำนวนมาก เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศ ชาย/หญิง

อายุ 23 ปี ขึ้นไป

ระดับปริญญาตรี หรือตำ่กว่าหากมีประสบการณ์

มีความขยัน ซื่อสัตย์  อดทน

สามารถขับรถยนต์ มีใบอนุญาติขับรถยนต์

มีประสบการณ์เกี่ยวกับไฟแนนซ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

hr@microleasing.co.th


ติดต่อ     คุณธนารัตน์ แสงเพ็ญอ่อน
    034-255577 หรือ064-9323388
    
    thanarat@microleasing.co.th
    
    863/3 ถนนเพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

    แผนที่บริษัท