Login

Hide

Close


บริษัท  ไมโครลิซซิ่ง  จำกัด เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เข้าสู่ ปีที่ 24 ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านสินเชื่อ รถบรรทุกมือ 2 รถหกล้อ รถสิบล้อ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปัจจุัน บริษัทไมโครลิซซิ่ง อยู่ระหว่างการก้าวเข้าสู้บริษัท มหาชน

ตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อ
สวัสดิการ

-ค่าตอบแทน

-โบนัสตามผลประกอบการ

-สวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชวิต

-กองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน

-ลาพักร้อน

-ยูนิฟอร์ม

-ค่าตอบแทนสาขา

-ค่าอาหารกลางวัน วันละ 30 บาท

-เงินช่วยเหลือต่างๆ

-ประกันอุบัติเหตุ

-วันลาเพื่อประกอบพิธีงานศพ

-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

 

 


รายละเอียดงาน

ติดต่อเจ้าของเต๊นท์รถ สร้างความสัมพันธ์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้เช่าซื้อ 

ทำรายการสรุป เอกสารข้อมูลผู้เช่าซื้อ

ติดต่อขนส่ง ผู้เช่าซื้อในการโอนรถ

 


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานสาขา จังหวัด นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ชลบ
อัตรา 5 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศชาย/หญิง

อายุ 23 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถปฎิบัติงานภาคสนามนอกสถานที่ได้

ประเมินสถานะการณ์ตลาดและพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้

สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่


วิธีการสมัคร

hr@microleasing.co.th


ติดต่อ     คุณธนารัตน์ แสงเพ็ญอ่อน
    034-255577 หรือ064-9323388
    
    thanarat@microleasing.co.th
    
    863/3 ถนนเพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

    แผนที่บริษัท