Login

Hide

Close


             ฉนวน Aeroflex มีมาตั้งแต่ปี คศ.1978 ซึ่งผลิตโดยบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์ อุตสาหกรรม จำกัด โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ Aeroflex ได้เป็นผู้นำในการผลิตฉนวนที่ทำจากยางสังเคราะห์ EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer Synthetic Rubber) ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักของฉนวนกันความร้อน ที่มีโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด และน้ำหนักเบา ซึ่งจะมีโรงงานผลิตใน USA, China, เยอรมัน, สวิสเซอแลนด์, รัสเซีย และประเทศไทย โดยขายภายใต้แบรนด์สินค้า Aeroflex ฉนวนที่ทำขึ้นจาก EPDM นี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะอย่างยิ่ง ในการป้องกันการเกิดการควบแน่นเป็นหยดน้ำในงานท่อนำความเย็นในระบบปรับอากาศ และในงานสำหรับท่อน้ำร้อน HVAC&R  โดยมีใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ ทีมีมาตรฐานสูงเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงาน บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์ อุตสาหกรรม จำกัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (AFC) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ1
สวัสดิการ

             บริษัท ฯ มีอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาและค่าประสบการณ์ตามโครงสร้างของบริษัทฯ รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ  อาทิเช่น  ค่าบ้านพัก, ค่าเบี้ยกันดาร, ค่าอาหาร, ค่ากะ, ค่าสภาพงาน, ค่าตำแหน่งงาน, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าเบี้ยขยัน, ชุดฟอร์ม, รถรับส่ง, ปรับค่าจ้างประจำปี, โบนัสประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาบุตร, เงินช่วยสมรส, รับขวัญบุตร, เงินช่วยอุปสมบท, เงินมรณะสงเคราะห์, ลากิจพิเศษต่าง ๆ และอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดเป็นต้น


รายละเอียดงาน

                จัดทำแผนงานโครงการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย, การปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และที่เกี่ยวข้อง, การแนะนำ ฝึกสอน ฝึกอบรม, งานตรวจสอบด้านความปลอดภัย, งานสอบสวน และป้องกันอุบัติเหตุ, การรายงานผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และ ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO ที่บริษัทได้รับการรับรอง 


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานระยอง จังหวัด ระยอง
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 16,000-17,000 หรือตามตกลง, ค่าเช่าบ้าน 2,000 บาท,
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • วุฒิ > ป.ตรี สาขาอาชีวเวชศาสตร์
  • ความรู้ > ด้านกฎหมายความปลอดภัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง, กระบวนการ/ขั้นตอนในการผลิต, การวิเคราะห์ข้อมูล, แผนผังโรงงานและสำนักงาน, แผนการติดตั้งระบบการป้องกัน และระงับอัคคีภัย, ระบบมาตรฐาน ISO ที่บริษัทได้รับการรับรอง
  • ทักษะ > การใช้เครื่องดับเพลิงทุกชนิด, การใช้ภาษาอังกฤษ, การใช้คอมพิวเตอร์, วิเคราะห์ข้อมูลด้านความปลอดภัย, การเป็นวิทยากรบรรยาย, ภาวะผู้นำ, การสื่อสาร, การประสานงาน, การวางแผนงาน, มีจิตสำนักด้านความปลอดภัย, การสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงาน
  • ความสามารถ > มีความเป็นผู้นำ, ความละเอียดรอบคอบ, มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • ประสบการณ์ > ทำงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

1. กรอกข้อมูลสมัครงานที่นี่ > คลิ๊ก , หรือ2. ID Line > NIPPHAN.SUK หรือ3. Facebook > NIPPHAN SUK


ติดต่อ     คุณ ชาญชาติ สีดา
    038917111-20 #5307
    038917121
    NIPPHAN.SUK@GMAIL.COM หรือ RECRUITMENTR@AEROFLEX.CO.TH
    http://www.aeroflex.co.th , https://nipphansuk.blogspot.com
    บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด 111/7, 111/11 หมู่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

    แผนที่บริษัท