Login

Hide

Close


โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช

 

ตำแหน่ง บรรณารักษ์
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน

บรรณารักษ์ประจำห้องสมุด

- ดูแลหนังสือเข้า-ออก

- สรรหาข้อมูล หนังสือ ใหม่ๆ ให้นักเรียน

- ดูแลชั้นเรียนที่เกี่ยวกับห้องสมุด


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช จังหวัด นนทบุรี
อัตรา 1 เงินเดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- มีประสบการณ์ตรงด้านบรรณารักษ์

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณอุรารีย์ เพ็ญสุภา
    095-365-9619
    
    uraree.p@dbsbangkok.ac.th
    http://www.dbsbangkok.ac.th/main/
    58 หมู่ 2 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

    แผนที่บริษัท