Login

Hide

Close


ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานขนส่งสินค้า
สวัสดิการ
  •  ค่าอาหารกลางวัน
  •  เบี้ยขยัน
  •  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าเดินทาง

 


รายละเอียดงาน

- ผู้ช่วยพนักงานขนส่งสินค้า

- ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน ต.บางโฉลง อ.บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุระหว่าง  22 - 30 ปี

- การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

- เพศชาย


วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง  /  E-mail


ติดต่อ     คุณสรัลนุช หิรัญรักษ์
    02-752-2584-7
    02-752-2588
    sarunush@aicello.co.jp
    
    41/42-43(E5-E6) หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.16.5 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540