Login

Hide

Close


ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ และให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายใต้ แบรนด์ MITSUBISHI ELECTRIC ในประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกก้าวของเราคือความมั่นคงบนรากฐานที่แข็งแกร่ง ยึดมั่นปรัชญา "คุณภาพคู่คุณธรรม" ในการดำเนินงานเสมอมา ทั้งต่อลูกค้า คู่ค้า สังคมส่วนรวม และพนักงานทุกคน ก้าวสู่องค์กรชั้นนำที่มียอดขายเติบโตต่อเนื่องทุกปี และมีอัตราการเติบโตสูงสุดในกลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจำปีพ.ศ.2556 วันนี้เราก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง กับการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ได้ก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าไปพร้อมกับเรา

ตำแหน่ง VRF Solution Engineer
สวัสดิการ

- โบนัสตามผลประกอบการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
- เงินช่วยเหลืออื่นๆ (อุปสมบท สมรส คลอดบุตร เสียชีวิต)
- เงินกู้สงเคราะห์
- เครื่องแบบพนักงาน
- สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน


รายละเอียดงาน

- ประสานงานออกแบบให้แก่ลูกค้า หรือกับทางผู้ออกแบบ หรือที่ปรึกษาโครงการ สำหรับระบบปรับอากาศ VRF
- ติดต่อประสานงานออกแบบ และขายงานกับลูกค้าประเภทที่ปรึกษาโครงการ (Consultant) ผู้ออกแบบ (Designer) ผู้รับเหมา (Contractor)
- ดำเนินงานงานขายโครงการตั้งแต่เริ่มต้น Present ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของบริษัทฯ จนปิดงานขาย
- ออกไปพบปะกลุ่มลูกค้าต่างๆ
- รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ หรืองานที่ได้รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ
- งานอื่นๆที่รับมอบหมาย

 


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 3 เงินเดือน -
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ หรือระบายอากาศ
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี เกี่ยวกับงานขายและออกแบบระบบ VRF ประยุกต์ใช้ในอาคาร (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ด้านการวางระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ในอาคาร
- มีความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และใช้ Program Auto CAD ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- บุคคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้ดี
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่ (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)


วิธีการสมัคร

- สมัครผ่านทาง E-mail : Thitirath@mky.meap.com (แนบ Resume, ทรานสคริปต์, ใบรับรองการศึกษา, เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

- Walk In สมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ     นายฐิติรัฐ สัจจะญาติ
    02-763-7000 #3223
    023794762
    Thitirath@mky.meap.com
    www.mitsubishi-kyw.co.th
    บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพกรีฑา)

    แผนที่บริษัท