Login

Hide

Close


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
สวัสดิการ

- ชุดพนักงาน 
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ 
- ประกันสังคม
- กอทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- โบนัสประจำปี


รายละเอียดงาน

·         ช่วยเหลืองานเอกสารด้านบัญชีและการเงิน

·         ทำใบเสร็จรับเงิน

·         ออกใบกำกับภาษี

·         ทำใบสำคัญรับ-จ่าย

·         การรับเช็ค-จ่ายเช็ค

·         การบันทึกบัญชี

·         งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน 139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้นที่ 5 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก (ใกล้ BTS สุรศักดิ์) จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 เงินเดือน 15000
คุณสมบัติของผู้สมัคร

·         เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี

·         วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

·         สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้

·         ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

·         หากมีประสบการณ์บัญชีเจ้าหน้า-ลูกหนี้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

·         มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน


วิธีการสมัคร

ส่งประวัติมาที่ 
jutharat@jupiterlogistics.co.th
โทร 02 635 1999 ต่อ 415 หรือ 083 989 1244


ติดต่อ     คุณณัฐธภา แสนราช
    02-635-1999 , 083-989-1244
    
    jutharat@jupiterlogistics.co.th
    www.jupiterlogistics.co.th
    139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้นที่ 5 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก (ใกล้ BTS สุรศักดิ์)