Login

Hide

Close


บริษัท โตโยต้าภูมิพัฒนา จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 

    สำนักงานใหญ่ : สถานที่ตั้งเลขที่ 141 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

    โทร : 02 919 59 11 โทรสาร : 02 919 4677

มีสาขา 2 สาขา ดังนี้
1. สาขา สวนหลวง : สถานที่ตั้งเลขที่ 388 ถ.เฉลิมพระเกียรติร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
     โทร : 02 328 2288 โทรสาร: 02 328 2202
2. สาขา หนองจอก : สถานที่ตั้งเลขที่ 88 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
     โทร : 02 548 2855 โทรสาร : 02 548 2811

ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเทคนิค
สวัสดิการ

1. ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการประเมิน)
2. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัท
3.การอบรมพิเศษต่างๆ
4.ประกันสังคม
5 งานเลี้ยงประจำปี
6. จัดกิจกรรมวันเกิดพนักงานประจำทุกเดือน
 


รายละเอียดงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ควบคุมการจ่ายจากคอนโทรลเลอร์ให้เสร็จตามเวลานัดหมาย

2. มอบหมายงาน และสอนงานแก่ช่างเทคนิค

3. ประสานงานกับช่างเทคนิค พนักงานรับรถ และแผนกอะไหล่

4. วิเคราะห์ปัญหาของรถยนต์ร่วมกับช่างเทคนิค

5.ดูแลตรวจงาน ทุกหัวข้อให้เสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะส่งมอบตามเวลานัดหมาย

6. ควบคุมพนักงานช่างเทคนิคให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท


สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานใหญ่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 2 เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ผ่านการอบรมหลักสูตรช่างเทคนิคระดับ 2-3 

3. มีประสบการณ์ ด้านงานช่างและการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

4.มีทักษะในการตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ได้ดี

5.มีทักษะในการสอนงาน และควบคุมงานงานซ่อมของช่างเทคนิคได้ดี

6.มีความเป็นผู้นำ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาระเบียบวินัย


วิธีการสมัคร

สามารถติดต่อขอกรอกใบสมัครที่บริษัทหรือสาขาที่ท่านต้องการสมัคร หรือส่ง ข้อมูลการสมัครเข้ามาที่ E-mail : phumpattana.hr@gmail.com

หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 029195916 #2609


ติดต่อ     คุณจินต์จุฑามาศ วงศ์ภาคำ
    02-919-5916 #2609
    02-919-4677
    phumpattana.hr@gmail.com
    http://www.toyotaphumpattana.com
    141 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

    แผนที่บริษัท