Login

Hide

Close


ตำแหน่ง วิศวกร (R&D)
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน ที่บริษัท จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

วุฒิการศึกปริญาตรี (สาขา อิเล็คทรอนิกส์หรือวิศวกรคอมพิวเตอร์)
– อายุ 35 ปี
– มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office Solid Work Altium Designer ภาษาซี Auto CAD
– รายละเอียดของงาน :
– ออกแบบ งานเครื่องกล โดยใช้ โปรแกรมประเภท 3D เช่น Solid Work
– ออกแบบ วงจรอานาล็อก และ เพาเวอร์อิเล็คโทรนิคส์ 
– การออกแบบ การใช้งานและการโปรแกรม ไมโครคอนโทรลเลอร์
– ออกแบบแผงวงจร โดยใช้ โปแกรม Altium Designer
– ออกแบบ ระบบวัดและทดสอบ โดยใช้ Ni Lab View
– ทดสอบ และปรับปรุงผลิตภัณฒ์ ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ เช่น  CE FCC UL
– ประกอบผลิตภันฑ์ต้นแบบ และทดสอบการทำงานเพื่อหาข้อบกพร่องเพื่อการปรับปรุง
– ออกแบบการบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพที่ดีที่สุดและเป็นไปตามเวลากำหนด


วิธีการสมัคร
ติดต่อ     คุณสายใจ แสงขุนทด
    02-337-1553 -67 , 02-740-5884 #246
    02-337-1201
    hrrecruit@summitsec.com
    www.summitsec.com
    99 หมู่ 5 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด กม.18 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

    แผนที่บริษัท