Login

Hide

Close


 1. ดำเนินกิจการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันรวมทั้งเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ใกล้เคียง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เคมี
สวัสดิการ
 1. สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
 2. โบนัสประจำปี
 3. ยูนิฟอร์ม
 4. ชุดปฏิบัติงาน
 5. ประกันชีวิต
 6. ฝึกอบรม
 7. มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

 


รายละเอียดงาน

- ทำงานด้านการทดสอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

- มีประสบการณ์ด้านการทำ Method Validation

 


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จังหวัด ราชบุรี
อัตรา 5 เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป สาขาเคมี, สาขาเคมีอินทรีย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ยาหรือด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์จะได้รับการพิจารณาก่อน

 


วิธีการสมัคร
 1. ติดต่อแผนกบุคคล วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.  ยกเว้นวันเสาร์แรกของทุกเดือน
 2. ส่่งประวัติมาได้ที่  hr@bangkoklab.co.th
ติดต่อ     ชนิดา แสงวิภาค
    032-719900 ต่อ 107
    032-719917
    hr@bangkoklab.co.th
    www.bangkoklab.co.th
     48/1 ม.5 ต.น้ำพุ อ.เมือง จ.ราชบุรี