Login

Hide

Close


บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทล็อคตั้น อิงค์ (Lockton Inc) ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยอิสระที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยระดับโลกที่มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 140 แห่งใน 43 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย บริษัทฯได้เปิดดำเนินการเป็นเวลากว่า 30 ปี มีพนักงานกว่า 250 คน เพื่อให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำด้านการบริหารความเสี่ยงภัย ช่วยเหลือด้านการจัดประกันภันภัย ทั้งประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และประกันภัยต่อ ตลอดจนดำเนินการติดตามเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย) – ฝ่ายประกันภัยธุรกิจรายย่อยและวิสาหกิจขนาดย่อม
สวัสดิการ
รายละเอียดงาน
  • ศึกษาโอกาสทางธุรกิจลูกค้า, บุกเบิกตลาดหาลูกค้ารายใหม่ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัด เพื่อเสนอบริการทางด้านการจัดประกันภัยรถจักรยานยนต์
  • วิเคราะห์ความเสี่ยงภัยของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัยและการจัดประกันภัยที่เหมาะสม
  • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่ายฯ และบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ/บริษัทประกันภัยเพื่อจัดความคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประกันภัย, การตลาดและการขาย, การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยเฉพาะการดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • ขับรถยนต์ได้และมีพาหนะของตนเองที่สามารถนำมาใช้ในงานได้

วิธีการสมัคร
ติดต่อ     ชวลิต แสงราษี
    02-635-5000 #1201
    02-635-5114
    chawalit@asia.lockton.com
    www.locktonwattana.co.th
    323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 4, 21, 30 และ 35 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500