Login

Hide

Close


         บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น มีประสบการณ์ด้านผลิตและจำหน่ายแป้งสาลีชั้นนำของประเทศไทย และส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น สิงค์โปร์ จีน ไต้หวัน เป็นต้น

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยบรรจุ
สวัสดิการ

1. ตรวจสุขภาพประจำปี

2. ประกันอุบัติเหตุ

3. เบี้ยขยัน

4. รางวัลพนักงานดีเด่นด้านการมาปฎิบัติงาน

5. ค่ากะ

6. การจัดงานเลี้ยงตอนรับปีใหม่

7. กิจกรรมกีฬาประจำปี

8. โบนัส

9. เงินช่วยเหลือ กรณี พนักงานเสียชีวิต และ กรณีบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร อ้ันชอบด้วยกฎหมาย

10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


รายละเอียดงาน

ควบคุมการบรรจุ , ดูแลเครื่องจักรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ และ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


สถานที่ปฏิบัติงาน 90/1 หมู่1 ซ.สยามไซโล ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านสายช่าง การควบคุมการผลิต

2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตหรือทางด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4. ทำงานเป็นกะได้


วิธีการสมัคร

สามารถสมัครและส่งประวัติพร้อมหลักฐานได้ทางอีเมล์ที่ระบุไว้ หรือ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัทฯ


ติดต่อ     คุณภาณุมาศ จูนจีน
    02-384-7161-3 ต่อ 0 , 304
    02-384-3369
    panumas@nisshinstc.com
    
    90/1 หมู่1 ซ.สยามไซโล ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

    แผนที่บริษัท