Login

Hide

Close


บริษัทร่วมทุนกับบริษัทประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี ผลิตแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกและเคลือบโครเมี่ยม

ซึ่งได้รับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ,  ISO 14001  ,  มรท. 18001 และ  GMP & HACCP  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สวัสดิการ

1. รถรับ - ส่งพนักงาน
2. ชุดฟอร์มพนักงาน
3. ค่าอาหาร
4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. เบี้ยขยันประจำปี
6. เงินช่วยเหลืองานศพ
7. ทุนการศึกษาบุตร
8. เงินเกษียณอายุ 
9. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน 
10. ทัศนาจรประจำปี
11. กีฬาสีประจำปี
12. งานเลี้ยงสังสรรค์สิ้นปี
13. ของขวัญปีใหม่ 
14. โบนัสประจำปี 
15. อื่น ๆ


รายละเอียดงาน

 - ติดต่อ ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้า - ใบกำกับภาษี
 - ติดต่อสั่งซื้อสินค้าและบริการกับทาง Supplier
 - ออกใบสั่งซื้อ, ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบสิค้าและบริการ จาก Supplier
 - จัดทำเอกสารการจ่ายเงินให้กับ Supplier
 - จัดทำรายงานการสั่งซื้อสินค้า-บริการ ประจำเดือน


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำกัด จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา 1 เงินเดือน ตามอัตราโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

- เพศชาย/ หญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)

- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี: E-mail & Internet, Microsoft Office

- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

- มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง

- มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน, มีความคล่องตัวในการติดต่องาน, ทำงานรวดเร็ว, กระตือรือร้นและมีความอดทนในการทำงาน

- หากมีประสบการณ์ทางด้านงานจัดซื้อ, จัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ หรือด้านการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทาง www.thaitinplate.com
2. สมัครด้วยตนเอง   
3. สมัครผ่านทาง E-mail : personel@thaitinplate.co.th

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. สำเนาวุฒิการศึกษา 

ติดต่อ     คุณสมพงษ์ ศรีสงคราม
    02-754-4150-9 #314 คุณเอกชัย, คุณนพดล, ค
    02-384-2790
    personel@thaitinplate.co.th
    www.thaitinplate.com
    33 หมู่ 10 ถนนเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 8 (ซ.วัดสำโรงเหนือ) ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

    แผนที่บริษัท