Login

Hide

Close


เป็นผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน อีกทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ เครื่องเขียนภายใต้ตราสินค้า SAKURA , ELM , DONG-A , FASTER , E-FILE , G-SOFT , DOMINIC , I-PAINT , PRITT , LA'BOOM , MAPED ซึ่งล้วนเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ในตลาดเครื่องเขียนทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย

ตำแหน่ง พนักงานการตลาด
สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ประกันสุขภาพกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริง สวัสดิการช่วยเหลือพนักงาน (เช่น คลอดบุตร,งานบวช,งานแต่งงาน,งานศพ)   การฝึกอบรมพัฒนา  เบี้ยขยัน  ตรวจสุขภาพประจำปี ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะฝ่ายขาย) เบี้ยเลี้ยง โบนัสประจำปี


รายละเอียดงาน

1. ดำเนินการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
2.วางแผนการตลาดรวมทั้งกลยุทธ์ให้แก่บริษัทและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3.ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย
4.นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5.สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียน
 


สถานที่ปฏิบัติงาน 1,1/1-2 ถนนราชพฤกษ์ จังหวัด กรุงเทพฯ
อัตรา 1 เงินเดือน 15,000.-(หรือตามตกลง)
คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป

-วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด,นิเทศศาสตร์  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถเผชิญสภาวะกดดันได้ดี

- การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอ มีทักษะการเจรจา ต่อรอง,การชักจูงและโน้มน้าวผู้อื่น

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

-หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัคร

1. E-mail Address : hr@sakura.in.th
2. สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทฯ


ติดต่อ     คุณสกุลยา แสงดอกไม้
    02-432-3240-7 #0
    02-432-3248-9
    hr@sakura.in.th
    www.sakura.in.th
    1,1/1-2 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

    แผนที่บริษัท