Login

Hide

Close


ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม "สปริงเคิล" มีสำนักงานขายที่สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 13) และมีศูนย์กระจายน้ำดื่มครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ได้แก่ 

   - คลังสินค้าดอนเมือง 
   - คลังสินค้าปทุมธานี 
   - คลังสินค้าปากเกร็ด 
   - คลังสินค้าพระราม 3  
   - คลังสินค้าพระราม 2
   - คลังสินค้าประเวศ
   - คลังสินค้ากิ่งแก้ว  
   - คลังสินค้าทวีวัฒนา
   - คลังสินค้าบุคคโล
   - คลังสินค้าบางพลี
   - คลังสุขุมวิท50
 

ขณะนี้บริษัทกำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หลายตำแหน่งดังนี้ 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เบี้ยขยัน (ตามประกาศของบริษัท)
- โบนัสประจำปี
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร
- จัดสันทนาการต่าง ๆ งานเลี้ยงบริษัทประจำปี
- ส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- อื่นๆ
 


รายละเอียดงาน

1 ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป

2. ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับและนโยบายของบริษัทฯ

3. จัดทำรายงานสรุปรายเดือนเสนอ ผู้จัดการฝ่ายขายและกรรมการผู้จัดการ

4. จ้ดทำเอกสาร รายงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

5. จัดทำ Order ของลูกค้า

6. ภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. ติดตามเงินโอนจากลูกค้า

6. สนับสนุน Key Account .ในเรื่องงานขาย เอกสาร ฉลาก ขวด ฝา รวมถึงงานดูแลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก Key Account

7. สรุปยอดขายประจำเดือน

 


สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานโฮมเพลส ทองหล่อ 13 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ และประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้ันไป

การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

มีประสบการณ์ด้านประสานงานทางโทรศัพท์ การดำเนินงานด้านเอกสาร มีทักษะในการคำนวน อย่างน้อย 1 ปัี

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์กับลูกค้าได้ในระดับดี และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้

 


วิธีการสมัคร

- ส่งประวัติทาง E-Mail
- ส่งประวัติและใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
- สมัครงานผ่าน


ติดต่อ     คุณธีระพงษ์ สาตจีนพงษ์ / คุณแสงเดือน
    02-712-7272
    02-533-6834
    recruitment@sprinkle-th.com
    www.sprinkle-th.com
    1 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แยก 1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

    แผนที่บริษัท