Login

Hide

Close


ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่ม "สปริงเคิล" มีสำนักงานขายที่สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 13) และมีศูนย์กระจายน้ำดื่มครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ได้แก่ 

   - คลังสินค้าดอนเมือง 
   - คลังสินค้าปทุมธานี 
   - คลังสินค้าปากเกร็ด 
   - คลังสินค้าพระราม 3  
   - คลังสินค้าพระราม 2
   - คลังสินค้าประเวศ
   - คลังสินค้ากิ่งแก้ว  
   - คลังสินค้าทวีวัฒนา
   - คลังสินค้าบุคคโล
   - คลังสินค้าบางพลี
   - คลังสุขุมวิท50
 

ขณะนี้บริษัทกำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หลายตำแหน่งดังนี้ 

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าโรงงาน
สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เบี้ยขยัน (ตามประกาศของบริษัท)
- โบนัสประจำปี
- เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร
- จัดสันทนาการต่าง ๆ งานเลี้ยงบริษัทประจำปี
- ส่งพนักงานเข้าอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- อื่นๆ
 


รายละเอียดงาน

1.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด        
2.ปฏิบัติงานตามที่ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/มอบหมายให้โดยรวดเร็วและถูกต้อง        
3.เมื่อได้รับแจ้งจากการบอกกล่าว , ใบงานแจ้งซ่อม จากพนักงานฝ่ายผลิต , ผู้จัดการฝ่ายผลิต หรือ    สัญญาณต่าง ๆ พนักงานฝ่ายวิศวกรรมต้องรีบไปทำการตรวจสอบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว        
4.ถ้ามีปัญหาในการปฏิบัติงานหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้รีบปรึกษาผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/วิศวกรโรงงานโดยเร็วที่สุด        
เพื่อหาแนวทางแก้ไข เป็นแนวทางในการปฏิบัติ        
5.เมื่อปฏิบัติงานเสร็จให้บันทึกรายละเอียดลงในใบงานแจ้งซ่อมให้ครบถ้วน ถ้ามีข้อเสนอแนะให้ลงบันทึกใน        
ใบงานแจ้งซ่อมงานนั้น ๆ หรือแจ้งให้ผู้จัดการ/วิศวกรโรงงานฝ่ายรับทราบ        
6.ดูแลเก็บรักษาเครื่องมือช่างอย่างถูกต้องและทำความสะอาดเป็นประจำ เมื่อนำออกมาใช้และเวลาเก็บต้องทำความสะอาดทุกครั้ง        
7.ดูแลทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ฝ่ายวิศวกรรม หรือที่ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมมอบหมายให้ดูแล        
8.ในกรณีถ้าเครื่องจักรหยุดการทำงานไม่สามารถซ่อมให้เครื่องจักรทำงานได้ในขณะนั้นพนักงานฝ่ายวิศวกรรมต้องนำป้าย (เครื่องจักรเสีย) ไปแขวนที่เครื่องจักรที่หยุดการทำงานอยู่        
9.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย        
 


สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานดอนเมือง วิภาวดีรังสิต 41 และปี 2561 ย้ายไปประจำโรงงานวังน้อย จังหวัด กรุงเทพฯ และ อยุธยา
อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

เพศชาย

ระดับการศึกษาปวช -ปวส ไฟฟ้า

ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สามารถเข้างานเป็นกะได้

มีประสบการณ์ด้านงานระบบไฟฟ้าโรงงาน 1 ปีขึ้นไปมีใบผ่านงาน

 

 


วิธีการสมัคร

- ส่งประวัติทาง E-Mail
- ส่งประวัติและใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้
- สมัครงานผ่าน


ติดต่อ     คุณธีระพงษ์ สาตจีนพงษ์ / คุณแสงเดือน
    02-712-7272
    02-533-6834
    recruitment@sprinkle-th.com
    www.sprinkle-th.com
    1 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แยก 1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

    แผนที่บริษัท