Login

Hide

Close108 คำถาม/คำตอบ/คำแนะนำ ในการทำงานกับคน เล่ม 1

หนังสือที่รวบรวมคดีแรงงาน และแนวคำพิพากษา กว่า 100 คดี ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล มาถ่ายทอดเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายแรงงานในทางปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคนมาเป็นตัวอย่างถึง 108 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน โดยเขียนให้เข้าใจง่ายและสนุกสนานในลักษณะถาม ตอบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น


รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001980

ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ขนาดหนังสือ : 15 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 256

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 200 บาท
  • ราคาสมาชิก180 บาท

จำนวน