Login

Hide

CloseRightsizing : ปรับขนาดเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

หนังสือที่รวบรวมเรื่องของวิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าในขณะนั้นองค์กรจะกำลังเผชิญปัญหาที่จำเป็นต้องปรับขนาดหรือไม่ก็ตาม


รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001966

ผู้เขียน : ยุดา รักไทย

ขนาดหนังสือ : 14.5 x 21.0 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 144

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 150 บาท
  • ราคาสมาชิก135 บาท

จำนวน