Login

Hide

Closeการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

รวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความจำเป็นและกระบวนการวางแผน ทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนบอกถึงสูตรคำนวณในการวิเคราะห์อัตรากำลัง ไว้หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในองค์กรของ ท่านได้โดยง่าย


รหัสหนังสือ ISBN : 9786169001911

ผู้เขียน : กฤติน กุลเพ็ง

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 128

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 120 บาท
  • ราคาสมาชิก100 บาท

จำนวน