Login

Hide

Closeกลยุทธ์การบริหารฅน สำหรับคนบริหาร

เป็นหนังสือที่ให้เทคนิคและแนวทางใหม่ ๆ ในการบริหารคน เหมาะสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ และ HR ของทุกองค์การในฐานะที่เป็น ?ที่ปรึกษาเรื่องการบริหารคน?


รหัสหนังสือ ISBN : 9789749241783

ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ขนาดหนังสือ : 14.8x21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 189

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 160 บาท
  • ราคาสมาชิก140 บาท

จำนวน