Login

Hide

Close


ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)

ตัวอย่าง JD 100 ตำแหน่ง พร้อมตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs) นำไปปรับใช้งานได้ทันที


รหัสหนังสือ ISBN : 9749375149

ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ขนาดหนังสือ : 18.2x25.7 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 372

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- B2S
- KINOKUNIYA
- สำนักพิมพ์ ก.พ.
- ปริ้นส์บุ๊คสโตร์
- ดวงกมลสมัย

  • ราคาปก 290 บาท
  • ราคาสมาชิก260 บาท

จำนวน