Login

Hide

Close


HR for Non-HR

รวบรวมแนวทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้คนทั้งในและนอกวงการ HR อ่าน เพื่อร่วมกันสร้างความสำเร็จให้องค์การ


รหัสหนังสือ ISBN : 9789749378441

ผู้เขียน : อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 297

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- B2S
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 190 บาท
  • ราคาสมาชิก170 บาท

จำนวน