Login

Hide

Closeการจัดทำ Job Description สมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่าน เกิดแนวคิดและเห็นแนวทาง ในการจัดทำ JD พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนของการบริหารจัดการ


รหัสหนังสือ ISBN : 9789749433815

ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ขนาดหนังสือ : 18.2x25.7 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 158

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 180 บาท
  • ราคาสมาชิก160 บาท

จำนวน