Login

Hide

Closeคดีแรงงานฟ้อง ฟ้องแรงงาน (ภาคปฎิบัติ)

พื้นฐานกฎหมายแรงงานสู่วิธีปฎิบัติในข้อพิพาททางแรงงาน (ละเอียดที่สุด) -กระบวนการขั้นตอน -ข้อกฎหมายที่สำคัญ -ตัวอย่างการฟ้องและต่อสู้ -ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ -ศาลฎีกา


รหัสหนังสือ ISBN : 9786165909983

ผู้เขียน : เดชเดโช สุโชตินันท์ และ ทนายชูเกียรติ เกตุชู

ขนาดหนังสือ : 18.5x26 cm พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 732

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center

  • ราคาปก 595 บาท
  • ราคาสมาชิก595 บาท

จำนวน