Login

Hide

Closeกลยุทธ์การบริหารทายาทสืบทอดตำแหน่ง

ทายาทสืบทอดตำแหน่งไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนคนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน แต่ต้องเก่งสำหรับการรองรับธุรกิจในอนาคต


รหัสหนังสือ ISBN : 9786165775151

ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ขนาดหนังสือ : A5

จำนวนหน้า : 176

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center

  • ราคาปก 280 บาท
  • ราคาสมาชิก280 บาท

จำนวน