Login

Hide

Close



บริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเข้าใจง่าย

หนังสือเล่มนี้ปูพื้นฐานให้ได้เห็นภาพรวม รวมถึงอธิบายหลักการสำคัญ และประเด็นทีน่าสนใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในแวดวงบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับยุคสมัยที่แปรเปลี่ยน และคนที่เปลี่ยนไป


รหัสหนังสือ ISBN : 9786162369001

ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง

ขนาดหนังสือ : A5

จำนวนหน้า : 184

ร้านจำหน่าย : - HR Center

  • ราคาปก 175 บาท
  • ราคาสมาชิก175 บาท

จำนวน