Login

Hide

CloseConversation-Feedback-Recognition (CFR)

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมแนวคิดและกระบวนการทำ CFR ที่ประกอบด้วยการสนทนา การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการยกย่องไว้อย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้พัฒนาทีมงานและตนเองได้จริง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786164770188

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 224

ร้านจำหน่าย : - HR Center

- SE-ED
- Kinokuniya
- ศูนย์หนังสือจุฬา
- ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

  • ราคาปก 220 บาท
  • ราคาสมาชิก200 บาท

จำนวน