Login

Hide

Closeสวัสดิการยืดหยุ่น@work ออกแบบและนำไปใช้อย่างไรให้โดนใจพนักงานยุคใหม่

สวัสดิการยืดหยุ่นสามารถนำมาใช้เป็น "กลยุทธ์" ของ HR และของบริษัทสำหรับดึงดูดใจและรักษาพนักงานเก่ง ๆ โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานและอยู่กับองค์กรนาน ๆ และหนังสือเล่มนี้มีรูปแบบสวัสดิการที่พนักงานเลือกได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสวัสดิการแบบเดิมที่มีลักษณะ One size fit all


รหัสหนังสือ ISBN : 9786164770140

ผู้เขียน : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 240

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 220 บาท
  • ราคาสมาชิก200 บาท

จำนวน