Login

Hide

Closeการพัฒนาสมรรถนะสำหรับองค์กร

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียง การนำสมรรถนะเป็นขั้นตอน เหมาะสำหรับหน่วยงานที่กำลังเริ่มจัดทำ เสริมแนวคิดจากประสบการณ์เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรอย่างแท้จริง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786169276234

ผู้เขียน : ดร.กฤติน กุลเพ็ง

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 180

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center

  • ราคาปก 200 บาท
  • ราคาสมาชิก200 บาท

จำนวน