Login

Hide

CloseGrowth Mindset Series 1

Growth Mindset Series 1 หนังสือเล่มนี้ เน้นการพัฒนา Growth Mindset จากภายในโดยบอกเล่าเรื่องราวคุณลักษณะของบุคคลที่มี Growth Mindset และเทคนิคง่าย ๆ ในการฝึกตนเอง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786164770126

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 120

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 150 บาท
  • ราคาสมาชิก135 บาท

จำนวน