Login

Hide

CloseHR Dictionary

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับบุคคลที่ปฏิบัติงานในสายงานบุคคลและผู้บริหารที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในงาน HR นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรทั่วไปที่ต้องการมีพื้นความรู้ในคำศัพท์ HR


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444390

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 0

จำนวนหน้า : 190

ร้านจำหน่าย :

  • SE-ED
  • CU Book
  • TU Book
  • KINO

  • ราคาปก 200 บาท
  • ราคาสมาชิก180 บาท

จำนวน