Login

Hide

Close


150 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี

หนังสือที่ให้แนวปฏิบัติทางบัญชีและภาษีอากร พร้อมผลกระทบต่อกฎหมายใหม่ ซึ่งนักบัญชี ผู้บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ


รหัสหนังสือ ISBN : 9786163021724

ผู้เขียน : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

ขนาดหนังสือ : 14.5*21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 812

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center

  • ราคาปก 600 บาท
  • ราคาสมาชิก600 บาท

จำนวน