Login

Hide

Closeตัวอย่าง OKRs Series 2

OKRs จะนำมาใช้แทน KPIs จริงหรือไม่ OKRs จะสร้าง Engagement ให้กับพนักงานได้อย่างไร ฯลฯ OKRs มีแนวคิดและขั้นตอนทำอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ


รหัสหนังสือ ISBN : 9786164770058

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 120

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • SE-ED
  • CU Book
  • TU Book
  • Kinokuniya

  • ราคาปก 150 บาท
  • ราคาสมาชิก135 บาท

จำนวน