Login

Hide

CloseIndividual Career Planning (ICP)

Individual Career Planning (ICP) การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เน้นการถ่ายทอดเรื่องราวของ ICP และแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ ICP แบบ 4.0


รหัสหนังสือ ISBN : 9786164770027

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : A5 พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 232

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • SE-ED
  • CU Book
  • TU Book
  • Kinokuniya

  • ราคาปก 220 บาท
  • ราคาสมาชิก200 บาท

จำนวน