Login

Hide

Close65 ปัญหาค่าตอบแทน

รวบรวมเรื่องราวปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ได้รับมาจากการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาของผู้เขียน แบ่งเป็น 3 หมวด รวมทั้งหมด 65 คำถามและคำตอบ ซึ่งเหมาะกับผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารค่าตอบแทนในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444970

ผู้เขียน : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 256

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • SE-ED Book

  • ราคาปก 250 บาท
  • ราคาสมาชิก225 บาท

จำนวน