Login

Hide

Closeกรณีศึกษาการปรับปรุงระบบประเมินผลงานและ 30 KPIs ที่ควรทราบ

หนังสือที่บอกถึงการประเมินผลงาน การปรับปรุงระบบประเมินผลงาน พร้อมตัวอย่าง KPIs ที่ใช้ในการประเมินผลงาน 30 ตัวอย่าง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444963

ผู้เขียน : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 128

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • SE-ED Book

  • ราคาปก 150 บาท
  • ราคาสมาชิก135 บาท

จำนวน