Login

Hide

Closeจ้างงานและจัดการอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

บอกถึงการว่าจ้างพนักงาน ตั้งแต่การรับเข้าทำงาน การจัดการดูแลพนักงานในระหว่างการว่าจ้าง จนถึงการเลิกจ้าง ปัญหาที่มักพบและการจัดการที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายที่ควรรู้


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444932

ผู้เขียน : ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 128

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

  • ราคาปก 150 บาท
  • ราคาสมาชิก135 บาท

จำนวน