Login

Hide

Closeออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายและได้ผล

ขั้นตอนและวิธีการออกแบบโครงสร้างในรูปแบบต่าง ๆ และการทบทวนโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตรวจสอบได้ และรองรับอนาคต


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444918

ผู้เขียน : ณรงค์วิทย์ แสนทอง และขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 128

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

  • ราคาปก 150 บาท
  • ราคาสมาชิก135 บาท

จำนวน