Login

Hide

Closeถาม-ตอบ ปัญหางาน HR เล่ม 2

รวบรวมคำถาม-คำตอบในการบริหารงานบุคคลมาไว้ 60 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับประยุกต์ใช้แก้ปัญหาหรือการบริหารคนในองค์กรของตนได้อีกทางหนึ่ง หรืออาจจะเป็นข้อคิดเตือนใจป้องกันก่อนเกิดปัญหา


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444925

ผู้เขียน : ลัดดา เตมีย์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 168

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center

  • ราคาปก 160 บาท
  • ราคาสมาชิก140 บาท

จำนวน