Login

Hide

CloseEmotional Intelligence จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของผู้นำในดวงใจ

หนังสือที่พูดถึง สี่มิติของความฉลาดทางอารมณ์กับความเป็นผู้นำ โดยในบทแรกจะเกริ่นให้ทราบที่มาที่ไปของความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งสำคัญมากกว่าความฉลาดทางสติปัญญา หากต้องการเป็นผู้นำที่เก่งสร้างคนและผลงาน จากนั้นจะแนะนำจิีกซอว์ที่ 1 และ 2 เรื่องของการตะหนักรู้ในตนเอง ชิ้นที่ 3 และ 4 การจัดการตนเอง ชิ้นที่ 5 และ 6 การเอาใจใส่ผู้อื่น ชิ้นที่ 7 และ 8 การบริหารสัมพันธภาพ และบทสุดท้าย เติมเต็มภาพผู้นำในดวงใจ โดยบอกเล่าเทคนิคจากประสบการณ์ตรงผสมกับการศึกษาจากผู้นำที่ประสบความสำเร็จ


รหัสหนังสือ ISBN : 9786168070154

ผู้เขียน : ปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 222

ร้านจำหน่าย :

  • ราคาปก 250 บาท
  • ราคาสมาชิก250 บาท

จำนวน

สินค้าหมด