Login

Hide

Closeหลากมุมคิด หลายมุมมอง ในงาน HR

มุมมองการบริหารคนในเรื่องต่าง ๆ ไว้ทั้งหมด 25 เรื่อง ซึ่งมีหลายเรื่องที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มักมองข้ามไปหรือเข้าใจผิด จนทำให้เกิดปัญหาในการจัดการและก่อความเสียหายให้กับองค์กรได้ เช่น การเลิกจ้างที่คิดว่าทำถูกต้อง แต่กลับกลายเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444901

ผู้เขียน : ไพศาล เตมีย์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 160

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center

  • ราคาปก 160 บาท
  • ราคาสมาชิก140 บาท

จำนวน