Login

Hide

Closeเมื่อ HR ไร้พรมแดน

รวมบทความเกี่ยวกับการบริหารคนในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่เพียงในประเทศไทย แต่เป็นการพูดถึงการบริหารคนในสภาพแวดล้อมที่ข้ามชาติ ข้ามภูมิภาค ข้ามแนวคิด และข้ามวัฒนธรรม จากประสบการณ์ตรงทั้งจากการทำงาน และการพบปะผู้คน


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444857

ผู้เขียน : ดิลก ถือกล้า

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 190

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • KINOKUNIYA
  • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
  • SE-ED

  • ราคาปก 190 บาท
  • ราคาสมาชิก170 บาท

จำนวน