Login

Hide

ClosePerformance Conversation คำถามฉุกคิด...เพื่อผลงานที่ดีขึ้น

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนกล่าวถึงแนวทางการวางแผนการบริหารผลงานของตนเองและของทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่องค์การกำหนดด้วยวิธีการโค้ช โดยการตั้งคำถามฉุกคิดให้โค้ชชี่คิดหาคำตอบได้ด้วยตนเองทั้งนี้ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างคำถามฉุกคิดไว้ถึง 60 สถานการณ์ให้นักบริหารงานบุคคลได้นำไปปรับประยุกต์ใช้


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444864

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 184

ร้านจำหน่าย :

  • HR Center
  • ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • KINOKUNIYA
  • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
  • SE-ED

  • ราคาปก 180 บาท
  • ราคาสมาชิก160 บาท

จำนวน