Login

Hide

Close


HR Functional Competency Development Program

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสมรรถนะที่สำคัญของกลุ่มงานหรือสายงานในด้าน HR โดยแบ่ง Sub-Job Family เป็นกลุ่มงานย่อย ๆ รวมทั้งหมด 6 กลุ่มงานเพื่อให้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้มีแนวทางในการนำไปปรับใช้เพื่อกำหนดโปรแกรมการพัฒนาให้กับบุคลากรในสายงานHR ได้เป็นอย่างดี


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444840

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 344

ร้านจำหน่าย :

  • ราคาปก 300 บาท
  • ราคาสมาชิก270 บาท

จำนวน