Login

Hide

CloseTraining Roadmap & IDP ตาม JD ฉบับ How to

ขั้นตอนการทำแผนพัฒนาระยะยาว โดยใช้ JD เป็นตัวเริ่มต้นและหาวิธีการทำอย่างไรให้งานสำเร็จ และนำ how to นั้นมาสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและแนวทางการพัฒนาของแต่ละตำแหน่ง พร้อมทั้งแบบประเมินผลการพัฒนาให้ดูเป็นตัวอย่าง


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444833

ผู้เขียน : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 112

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 120 บาท
  • ราคาสมาชิก100 บาท

จำนวน