Login

Hide

CloseCulture Journey ผจญภัยในองค์กรที่รัก

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้กลั่นกรองจากความเข้าใจและประสบการณ์การทำงานในสายงาน HR เป็นเวลากว่า 24 ปี อ่านเข้าใจง่าย เชื่อมโยงความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และนำไปสู่การเป็น "องค์กรแห่งความสุข" ที่ใคร ๆ ก็ปรารถนา


รหัสหนังสือ ISBN : 9896167444826

ผู้เขียน : พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 168

ร้านจำหน่าย : - HR Center
- ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์
- KINOKUNIYA

  • ราคาปก 170 บาท
  • ราคาสมาชิก150 บาท

จำนวน