Login

Hide

Close


พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์

รวมแนววิธีคิดของคนที่เป็นผู้นำองค์กร วิธีคิดของพนักงาน ผสมผสานกับหลักคิดในการดำเนินชีวิตของผู้เขียนที่ขัดเกลาจนเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้


รหัสหนังสือ ISBN : 9786163021090

ผู้เขียน : มงคล กรัตะนุตถะ

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 124

ร้านจำหน่าย :

• HR Center

  • ราคาปก 120 บาท
  • ราคาสมาชิก120 บาท

จำนวน