Login

Hide

Closeการพัฒนา Core Competency บนแนวคิด 70:20:10

หนังสือที่บอกถึงตัวอย่างการพัฒนาสมรรถนะหลักเพื่อช่วยให้ท่านมีแนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นหนึ่งในบุคลากรที่ช่วยทำให้เป้าหมายขององค์การประสบความสำเร็จ


รหัสหนังสือ ISBN : 9786167444789

ผู้เขียน : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

ขนาดหนังสือ : 14.8 x 21 ซม. พิมพ์ ขาว-ดำ ทั้งเล่ม

จำนวนหน้า : 216

ร้านจำหน่าย :

• HR Center
• ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)
• ซีเอ็ด บุ๊คเซ็นเตอร์Œ
• KINOKUNIYA

  • ราคาปก 200 บาท
  • ราคาสมาชิก180 บาท

จำนวน